Drukuj 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie jako Instytucja Pośrednicząca, wykonująca zadania związane z realizacją powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, odpowiadając na potrzeby i pytania przedsiębiorców po raz pierwszy w bieżącej perspektywie unijnej uruchamia nabór wniosków do Działania 3.9 Udział w targach i misjach.

Wsparciem w ramach Działania 3.9 zostaną objęte projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa lubelskiego w targach i wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym oraz w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Możliwość wejścia na nowe rynki zagraniczne, ekspansja produktów i usług, promocja oferty firm na rynkach krajowych i międzynarodowych to główne założenia konkursu.

 

W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją oferty przedsiębiorstw z sektora MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności. Dofinansowaniem zostają objęte projekty dotyczące udziału przedsiębiorstwa MŚP w targach i wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym oraz w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych, wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu lub innych równoważnych dokumentów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 80%

Minimalny wkład własny beneficjenta rozumiany jako % wydatków kwalifikowanych: 20%

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 120 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 150 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

Wśród kosztów, które przedsiębiorca będzie mógł dofinansować w ramach działania, są m.in.: koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, koszty projektu i zabudowy stoiska, koszty produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty, tj. np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD, wraz z kosztami tłumaczenia, koszty transportu materiałów i urządzeń eksploatacyjnych, koszty podróży służbowych uczestników. Pomoc udzielana w ramach Działania ma charakter pomocy de minimis.

Termin rozpoczęcia naboru: 30.06.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. do godz. 15:00.

Wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają pracownicy LAWP odpowiadając na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerami 81 462 38 12 lub 81 462 38 31 oraz osobiście w Punkcie Informacyjnym, przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 - 15:30.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja do Działania 3.9 dostępne są pod adresem: http://rpo.lubelskie.pl/lawp/nabor-2167-3_9_udzial_w_targach_i_misjach.html